Kontakt

Grimslövs Skogstjänst

Snickarevägen 21

340 32 Grimslöv

 

Mobil: 070-575 07 35

E-post: info@grimslovsskogstjanst.se

Om Oss

Grimslövs Skogstjönst startades 2001 som MS Skogstjänst av mig, Mikael Samuelsson, när jag var i Tyskland och Frankrike där jag arbetade med stormen 2000. Därefter fortsatte jag att arbeta i tyska företag.

 

I april 2002 inträffade en tragisk olycka i familjen som gjorde att jag var tvungen att söka mig hemåt.

 

Fram till år 2005 när stormen Gudrun kom, var firman ett enmansföretag. Under stormen kunde jag utnyttja det kunnande och den erfarenhet som jag fick i mitt arbete i Tyskland. Jag började anställa personal som arbetade med stormen och därefter började vi arbeta med skogsvård. Idag sysselsätter verksamheten 21 anställda. Vi är ett ständigt expanderande företag och har alltid behov av kunnig personal. Känner du att du är rätt person för oss så ta gärna kontakt på info@grimslovsskogstjanst.se.

 

Grimslövs Skogstjänst innehar PEFC-certifikat samt besprutningslicens. Dessutom innehar vi Grönt Körkort.